πλαστικά... και όχι μόνο

Εκτός από την παραγωγή πλαστικών αναπτύσσουμε σημαντική δραστηριότητα στον τομέα του εμπορίου. Η συνεργασία μας με αναγνωρισμένες εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες διαθέτουν εγγύηση ποιότητας των υλικών τους, μας καθιστά έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές ανακυκλωμένων υλικών όλων των ειδών στην ελληνική αγορά.

Μελλοντικός μας στόχος είναι η ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τα πλαστικά απορρίμματα οικιακής χρήσεως (μπουκάλια, πλαστικά συσκευασίας, κ.λπ.)Γιατί πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση ότι η αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων σημαίνει εξοικονόμηση πρώτων υλών και προστασία του περιβάλλοντος.

Με σύγχρονα μηχανήματα που συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, με εξειδικευμένο προσωπικό που γνωρίζει τέλεια την αλυσίδα της παραγωγής, με ανθρώπους που έθεσαν πρωταρχικό τους στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρία μας ανακυκλώνει ετησίως πάνω από δύο χιλιάδες τόνους βιομηχανικά απορρίματα πλαστικού, πολυαιθυλένια LDPE, HDPE και πολυπροπυλένια PP.

Τα προϊόντα που παράγει η εταιρία μας πιστοποιημένα κατά ISO 9001 είναι πρώτη ύλη ανακυκλωμένου πλαστικού (σπυρί), μαλακού και σκληρού πολυαιθυλενίου LDPE, HDPE.